SENARAI NAMA ANGGOTA MAJLIS PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (MPKK) DI BAWAH AKTA PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAN (AKTA 652)

Setiap pelantikan anggota MPKK perlu mendapat persetujuan Menteri Sumber Manusia kerana anggota MPKK merupakan penasihat utama kepada Menteri Sumber Manusia seperti yang dinyatakan di dalam Akta 652. Pada tahun 2020, seramai 21 orang anggota MPKK yang baharu telah dilantik.

Justeru itu, bagi meraikan kehadiran anggota baharu MPKK dalam merancakkan lagi usaha ke arah memartabatkan latihan kemahiran di negara ini, JPK telah mengadakan satu Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Anggota Baharu MPKK yang diserahkan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia telah diadakan di Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) pada 3 September 2020.


Anggota Majlis yang dilantik bagi tempoh dari 1 Ogos 2020 - 31 Julai 2023 adalah seperti di Jadual 1.
                       
Jadual 1 : Senarai Nama Anggota MPKK

 BIL

BIL

KEANGGOTAAN MAJLIS

NAMA ANGGOTA

JAWATAN DAN AGENSI

1

Seorang
Pengerusi

 

(kosong)

Timbalan Menteri
Kementerian Sumber Manusia (KSM)

2

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi sumber manusia

(Merangkap Timbalan Pengerusi)

 

Datuk Muhd Khair Razman bin Mohamed Annuar

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)
Kementerian Sumber Manusia (KSM)

3

Ketua Pengarah  (Kosong)

(Kosong)

Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Kementerian Sumber Manusia (KSM)

4

Seorang (1) anggota mewakili Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri

 

En. Luqman bin Ahmad

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Unit Perancang Ekonomi (UPE)
Jabatan Perdana Menteri (JPM)

5

Seorang (1)  anggota mewakili Jabatan Perkhidmatan Awam

 

Dr. Zainal Abidin bin Sait 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

6

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pelajaran

 

Hajah Zanariah binti Haji Ahmad 

Pengarah
Bahagian Pendidikan Latihan Teknik dan Vokasional (BPLTV)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

7

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pengajian tinggi

 

Ts. Zainab binti  Ahmad

Ketua Pengarah
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

8

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi belia dan sukan

 

En. Mohd Iqbal bin Mohd Noor

Pengarah Kemahiran
Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia
Kementerian Belia dan Sukan (KBS)

9

Seorang (1) anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pembangunan usahawan

 

Ir. Mahzan bin Teh

 

Pengarah
Bahagian Perancangan Strategik
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

10

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi pertanian

 

En. Hussin bin Mahmud

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian
Jabatan Perikanan Malaysia
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)

11

Seorang (1)  anggota mewakili Kementerian yang bertanggungjawab bagi kerja raya

 

Pn. Hamdiah binti Ismail

Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Antarabangsa
Kementerian Kerja Raya (KKR)

12

Enam (6) orang anggota mewakili sektor swasta

 

Dato' Abdul Wahab Abu Bakar

Timbalan Presiden
Malaysian Employers Federation (MEF)

13

 

En. Rudy bin Rusli

Timbalan Setiausaha Agong
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)

14

 

Dato’ Nathan K Suppiah 

Timbalan Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)

15

 

En. Yap Lip Seng

Ketua Pegawai Eksekutif
Malaysian Association of Hotels (MAH)

16

 

Dato’ Dr. Ir. Andy Seo Kian Haw

Pengerusi
Alphaprima Engineering Sdn Bhd

17

 

En. Mohamad Asri bin Ahmad

Pengarah
VHA Cognitive (M) Sdn Bhd

18

Seorang (1)  anggota yang mewakili penyedia latihan kemahiran swasta

 

Ts. Dr. Ravinthiran a/l Ramasamy

Timbalan Presiden
Federation of JPK Accredited Centers Malaysia (FeMAC)

19

Seorang (1) anggota mewakili pertubuhan wanita

 

Pn. Sarojini Ruth Rajahser

Presiden
National Association of Women, Entrepreneurs of Malaysia (NAWEM)

20

Dua (2) orang anggota yang mempunyai, pada pendapat Menteri, pengetahuan khas atau pengalaman dalam latihan kemahiran

 

Prof Madya Dr. Kalaivani Chellapan

Pensyarah Kanan
Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik & Sistem
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

21

 

Datin Ts. Dr. Norsaadah binti Zakaria  

Pengasas
Clotech Atelier Academy