JAWATANKUASA KERJA KUALITI LATIHAN TVET

TOR JAWATANKUASA KERJA KUALITI LATIHAN TVET

 

  1. Mencadangkan mekanisme pelaksanaan latihan yang lebih signifikan selaras dengan keperluan industri negara.
  2. Memantapkan mekanisma pembangunan kurikulum latihan
  3. Memperkukuh proses penyampaian latihan di institusi latihan
  4. Meningkatkan kualiti tenaga pengajar.
  5. Apa-apa perkara bertujuan menambahbaik Kualiti Latihan TVET.

SENARAI KEANGGOTAAN DAN URUS SETIA JAWATANKUASA KERJA KUALITI LATIHAN TVET


BIL

AKTIVITI

 

1.

  Laporan Aktiviti JKK Kualiti Latihan TVET 

 Muat Turun 

2.

  Senarai Aktiviti JKK Peningkatan Kualiti Latihan TVET 2021 

 Muat Turun 

3.

 Slide Kehadiran Mesyuarat 2021

 Muat Turun