MESYUARAT MPKK TAHUN 2020

Pada tahun 2020, sebanyak dua (2) mesyuarat telah diadakan dan sebanyak 93 NOSS telah diluluskan oleh MPKK.
  1. Mesyuarat MPKK Bil.1/2020 telah diadakan pada 3 September 2020 bertempat di Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB).
  2. Mesyuarat MPKK Bil.2/2020 telah diadakan pada 13 November 2020 bertempat di Bilik Wawasan JPK yang dijalankan secara dalam talian bersama anggota MPKK.