JAWATANKUASA KMPKK

No.
Jawatankuasa MPKK
Fungsi
1
Jawatankuasa Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan Kemahiran (JPPKK)

Bertanggungjawab terhadap permohonan bagi penilaian penyetaraan program persijilan kemahiran Malaysia dengan kelayakan kemahiran lain yang dikeluarkan oleh mana-mana badan atau organisasi di dalam dan di luar Malaysia (kecuali bagi program atau kelayakan yang dikeluarkan oleh badan profesional seperti CIDB, Suruhanjaya Tenaga dan lain-lain)
2
Jawatankuasa Teknikal Standard (JTS)
Bertanggungjawab mengesah dan memperaku Standard yang telah dibangunkan selaras dengan keperluan industri negara untuk kelulusan MPKK