JAWATANKUASA KERJA TADBIR URUS TVET

TOR JAWATANKUASA KERJA TADBIR URUS TVET

  1. Meningkatkan tadbir urus TVET yang lebih efektif.
  2. Ke arah badan pentadbir TVET yang berpusat.
  3. Dalam perlaksanaan latihan yang lebih efisien selaras dengan keperluan industri negara.
  4. Komunikasi yang lebih efektif antara kerajaan, industri dan pusat latihan
  5. Memastikan TVET ditadbir oleh seminimum mungkin agensi/kementerian berdasarkan target group yang tersasar.
  6. Penwujudan badan bebas bagi mengawasi dan melaksanakan penguatkuasaan terhadap institusi latihan.
  7. Apa-apa perkara bertujuan menambahbaik tadbir urus TVET.

SENARAI KEANGGOTAAN DAN URUS SETIA JAWATANKUASA KERJA TADBIR URUS TVET

BIL

AKTIVITI

 

1.

  Senarai Aktiviti JKK Tadbir Urus TVET 2021 

 Muat Turun 

2.

  Slide Kehadiran Mesyuarat JKK 2021

 Muat Turun