JAWATANKUASA KERJA PEMBIAYAAN LATIHAN

TOR JAWATANKUASA KERJA PEMBIAYAAN LATIHAN

  1. Merangka kaedah pembiayaan latihan yang lebih produktif

  2. Membangunkan matriks berdasarkan pembiayaan yang telah diberikan untuk mengukur prestasi pembelanjaan serta kualiti pelatih yang dihasilkan.

  3. Memperluas pembiayaan latihan kepada progam-program jangka pendek dan memberi impak tinggi kepada negara.

  4. Mengkaji semula polisi pembiayaan serta yuran latihan mengikut keperluan semasa.

  5. Apa-apa perkara bertujuan menambahbaik Pembiayaan Latihan.

SENARAI KEANGGOTAAN DAN URUS SETIA JAWATANKUASA KERJA PEMBIAYAAN DAN LATIHAN


BIL

AKTIVITI

 

1.

  Senarai Aktiviti JKK Pembiayaan Latihan 2021 

 Muat Turun 

2.

  Slide Kehadiran Mesyuarat JKK 2021

 Muat Turun