JAWATANKUASA KERJA KERJASAMA STRATEGIK

TOR JAWATANKUASA KERJA KERJASAMA STRATEGIK

  1. Membentuk kerjasama strategik di antara kerajaan, industri serta pusat latihan bagi merancakkan pelaksanaan TVET;
  2. Memperkukuhkan kerjasama antara industri dan kerajaan ke arah industry driven dalam pelaksanaan TVET;
  3. Mewujudkan perkongsian ‘training material’ dan ‘training equipment’ di antara kerajaan, industri dan pusat latihan bagi memaksimumkan sumber yang ada;
  4. Mewujudkan kerangka kerjasama secara bersasar dalam hubungan industri antara pihak industri dan pusat latihan melalui perjanjian MOU;
  5. Menyemarakkan lagi TVET di kalangan pekerja industri yang tidak mempunyai apa – apa kemahiran secara bersijil;
  6. Memberikan nasihat terhadap penambahbaikan kandungan kurikulum yang dibangunkan bagi sesuaikan dengan kehendak industri terkini dan teknologi semasa; dan
  7. Apa-apa perkara bertujuan menambahbaik kerjasama strategik.