KALENDAR MPKK TAHUN 2024

BIL. 
MESYUARAT

TARIKH MESYUARAT
MPKK

Bil 1/2024

02 April 2024
(Selasa) 

Bil 2/2024

06 Jun 2024
(Khamis)
 

Bil 3/2024

19 Sept 2024
(Khamis) 

Bil 4/2024

28 Nov 2024
(Khamis)