JAWATANKUASA KERJA PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN

TOR JAWATANKUASA PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN

 
  1. Mengharmoni hubungan di antara JPK dengan regulatory body yang lain untuk mengelakkan pertindihan kuasa serta mewujudkan career path yang lebih jelas.
  2. Membangunkan sistem jaminan kualiti yang standard di antara JPK dan regulatory body yang ada di Malaysia.
  3. Mengharmonikan proses artikulasi di antara institusi TVET dan Universiti.
  4. Meningkatkan tahap persijilan TVET ke tahap yang lebih tinggi.
  5. Apa-apa perkara bertujuan menambahbaik Persijilan dan Pengiktirafan.

     

SENARAI KEANGGOTAAN DAN URUS SETIA JAWATANKUASA PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN

BIL

AKTIVITI

 

1.

 Senarai Aktiviti JKK Pensijilan dan Pengiktirafan 2021 

 Muat Turun 

2.

 Slide Kehadiran Mesyuarat JKKPP MPKK 2021

 Muat Turun