JAWATANKUASA PENGIKTIRAFAN PAKAR

TERMA RUJUKAN PENGIKTIRAFAN PAKAR

 

i) Mengiktiraf Master Trainer yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Teknikal Penilaian Kepakaran;
ii) Meluluskan program perkongsian pakar antara agensi atau kementerian penyedia TVET agar sumber kepakaran dapat turut dimanfaatkan oleh semua agensi dan kementerian penyedia TVET;
iii) Meluluskan inisiatif dalam membangunkan tenaga pakar secara kolaboratif meliputi agensi dan kementerian penyedia TVET; dan
iv) Menganugerahkan pengiktirafan khas kepada pakar yang mempunyai pencapaian khas yang difikirkan sesuai.